Sương mù ôm thành phố
Lời ru nào mắc kẹt cửa ô
Trên mái nhà không trăng
Con mèo không ngủ
Lòng không tường tỏ
Bên kia cầu
Dòng sông dùng dằng chửa đi
Ngó qua song người dùng dằng chửa đến
Triền đê văng vẳng gió
Dáng ai kia khăn đống áo dài
Bước trên ngọn cỏ lau
Đi đi
Đừng đến
Ở nơi đây toàn những bàn tay quờ quạng sợ hãi
Chẳng ai thấy nhau trong sương mù