Một quá trình sáng tác có hai phần, ý tưởng và thực hiện. Khi đã biết chắc điều mình thực sự quan tâm thì hãy lắng nghe nó và dành thời gian cảm nhận sâu sắc. Trong một nghìn cách thể hiện hãy chọn lấy một, miễn là nó diễn đạt gần nhất cái trong đầu mình, không thêm không bớt.Quan trọng là mình phải trung thực với bản thân. Quá trình sáng tác là một cuộc đối thoại câm của chính mình. Miễn sao thấy thoải mái, tự nhiên chứ không gò ép cưỡng cầu.

  1. Đặc trưng của tư duy tạo hình không cốt mang lại vẻ bên ngoài của nó, để hình tượng đạt đến độ trở thành đặc trưng của chính đời sống tinh thần (nội tâm) của họa sĩ, là sự toát lên ý niệm tuyệt đối về vấn đề được khai mở bằng sự cố gắng nhờ vả từ một hình thức, chủ đề, để nói về “âm vọng nội tâm”. Hoặc bằng không nó là thứ không cần giải thích, chỉ cần tiếp nhận bằng linh giác. Nó nhỏ thôi, như là tiếng vọng lại từ một mảng tường cũ mốc mang những hình biến ảo…
  2. Gần như một trải nghiệm thức thần, tôi có thể đợi một sự thúc giục đến từ nội tâm, hoà vào điều mình đang nghĩ và lắng nghe chính bản thân mình. Tôi cũng có thể đi tìm một sự biểu đạt bằng hình ảnh để diễn tả thật riêng tư và tinh chất chính ý niệm của mình.